Thêm một linh mục gốc Việt được bổ nhiệm làm giám mục tại Hoa Kỳ

Hôm thứ Ba, ngày 06 tháng Sáu năm 2023, linh mục người Mỹ gốc Việt, cha Micae Phạm Minh Cường, đã được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận San Diego, bang California, hiện do Đức Hồng y Robert McElroy cai quản.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức cha Phạm Minh Cường năm nay 56 tuổi, sinh ngày 27 tháng Giêng năm 1967 tại Đà Nẵng. Sau khi đậu Cao học kỹ sư hàng không, thầy Cường theo học tại Đại chủng viện thánh Patrick ở Menlo Park, rồi thụ phong linh mục năm 1999, khi được 32 tuổi. Sau đó, cha Cường làm cha phó, cha sở, và đậu thêm bằng Cử nhân về truyền giáo tại Đại chủng viện Thánh Tâm ở thành phố Detroit, năm 2020. Từ năm 2017, cha Cường làm Đại diện Giám mục về các cộng đoàn sắc tộc, và từ 5 năm nay là Tổng đại diện của Giáo phận San Diego, có hơn một triệu 428.000 tín hữu Công giáo.

Cùng được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận này, hôm 06 tháng Sáu năm 2023, có Đức cha Felipe Pulido, 53 tuổi (1970), gốc Mêhicô.

Đức cha Micae Phạm Minh Cường hiện là giám mục thứ tư gốc Việt tại Mỹ, sau Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương (1940-2017), Đức cha Tôma Nguyễn Thành Thái, 70 tuổi (1953) và Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn, 57 tuổi (1966).

(Sala Stampa 6-6-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *