Thơ: DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

(Viết theoTin Mừng thứ sáu sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C)

(Mt 21, 33 – 43. 45 – 46)

Có người trồng được vườn nho

Chung quanh rào dậu, không cho trộm vào

Trong vườn dựng một tháp cao

Canh chừng kẻ xấu lẻn vào lấy nho

Lại còn khoét bồn đạp nho

Sắp xếp đầy đủ, chẳng lo lắng gì

Rồi ông cất bước ra đi

Giao lại tất cả, đợi khi đến mùa

*

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Mùa thu hoạch tới, cũng vừa thời gian

Cho đầy tớ đến hỏi han

Thu nguồn hoa lợi liên quan hợp đồng

*

Tá điền đổi dạ, thay lòng

Bắt đánh đầy tớ, mà không nộp gì

Nhóm khác lại được sai đi

Cũng bị đối xử giống y lần đầu

Vốn nặng tình nghĩa ân sâu

Ông cho “Quý Tử” đến mau kịp thời

Tá điền cũng chẳng nể lời

Hùa nhau giết chết xong đời “Người Con”

*

Bài học quý giá lưu tồn

“Tảng đá thợ bỏ, lại còn mãi luôn

Trở nên đá tảng góc tường

Công trình kỳ diệu yêu thương thế trần”

*

Tá điền hung ác sát nhân

Sẽ bị tru diệt, đâu cần làm chi

Giao cho thợ mới tức thì

Biết cách sinh lợi, sống vì yêu thương

Ngày mai hội tụ muôn phương

Nước Trời hạnh phúc, Thiên Đường hân hoan

 

HOÀI THANH