Thơ: MỘT THƯƠNG

Đêm xuống Giê su quỳ nguyện cầu

Mồ hôi máu rịn khuôn mặt sầu

Ưu tư đôi mắt nhìn trăng úa

Nghe gió rít lên tiếng tơ sầu

Hiu hắt sương khuya lạnh vào đêm

Cỏ cây ủ rũ đứng lặng yên

Lắng nghe tiếng nài xin Thiên Chúa

Chén đắng đã kề trên môi mềm

Ai đó thấu chăng nỗi đoạn trường

Giê su con người của yêu thương

Giê su gục đầu lên phiến đá

Mặt ướt tay run ôi thảm thương

Dẫu biết bị giết chẳng còn xa

Bằng lòng chấp nhận chén đắng cay

Ý Cha đã định lòng giữ trọn

Giê su là của lễ giao hoà

Một thương Con Chúa quỳ nguyện cầu

Mồ hôi máu rịn khuôn mặt sầu

Cho con nhận biết mình tội lỗi

Sám hối ăn năn nơi vực sâu

              Giuse Hà