Thơ: Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng cất cánh bay xa

Khung trời hy-vọng thiết tha lòng thành

Yêu thương hạnh phúc trong lành

Tình người nơi Chúa an lành tháng năm

Nhẹ nhàng giao tiếp nói năng

Chân thành vui vẻ luôn hằng thứ tha

Khiêm nhường bác ái vị tha

Người trên kẻ dưới cùng ta yêu đời

Hân hoan chúc tụng Chúa Trời

Bài ca cảm mến đời đời không ngơi

Tin Mừng thắp sáng mọi nơi

Truyền rao Lời Chúa tuyệt vời ai ơi!

Thực hành chân lý không ngơi

Vui buồn sướng khổ ở đời xá chi

Nhẹ nhàng gió thoảng thầm thì

Cánh chim bay bổng hướng vì tương lai.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *