Thơ: Nhớ

Nhớ đòn bánh tét thơm ngon

Nhớ con sông nhỏ Sài Gòn về quê

Nhớ mẹ sớm tối tỉ tê:

“ Nhớ Lời Chúa dạy chớ mê sự đời”.

Nhớ tình mẫu tử một thời

Nhớ dòng sữa mẹ ơn Trời nuôi con

Nhớ hoài hình dáng lon ton…

Nhớ đôi tay nhỏ vì con xước trầy

Nhớ thân mẹ quá hao gầy

Nhớ chiều lộng gió tình đầy yêu thương

Nhớ về đồng lúa ruộng nương

Nhớ đêm bình lặng con thương mẹ nhiều

Nhớ ngày giỗ mẹ trăm chiều

Nhớ Lòng Thương Xót Chúa liều thân yêu

Nhớ để cảm tạ kính yêu

Nhớ ơn Thiên Chúa sớm chiều ngàn thu.

BCT