Thực thi sứ mạng giữa thế gian (07.02.2016 – CN V TN C)

Thánh lễ Giao Thừa
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
Lời Chúa: Lc 5,1-11
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Suy niệm:

Chúa nhật  đầu mùa Thường Niên dạy chúng ta về những bước khởi đầu trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca diễn tả Chúa chọn những môn đồ đầu tiên. Đúng ra Chúa nhật  V chúng ta phải gọi là ngày Ơn gọi, để suy niệm về những việc Chúa làm và Ngài đã gọi những đoàn viên chúng ta như thế nào để chúng ta biết phải sống thế nào cho xứng đáng với ơn gọi ấy.

Thánh Luca cho chúng ta thấy bờ hồ Giê-nê-za-ret. Một không gian thân thương của dân chúng đến bên Người để chăm chú nghe Lời Người dạy bảo…. Ðức Giêsu lên chiếc thuyền của Phêrô và truyền đẩy ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống phán dạy dân chúng đang đứng trên bờ.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”

Sự vâng phục của ông đã giúp tạo nên một chuyện lạ lùng, lưới của Phêrô đã đầy cá. Ông không kéo nổi và phải gọi các thuyền bạn đến giúp. Ông quỳ sấp mặt xuống trước mặt Người, : “Ly Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ ti li!”. Nhưng Chúa ôn tồn bảo: “Đừng s, t nay anh s là người thu phc người ta”..

Chúng ta, những  đoàn viên  của huynh đoàn cũng tin như thế. Chúng ta tin Thần khí Ngài đã đặt vào lòng ta để đổi mới cuộc đời, xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Ơn gọi của chúng ta được Chúa Thánh Thần tác động. Ngưởi giáo dân Đa Minh sống ơn gọi của mình theo đoàn sủng Dòng qua việc tuyên hứa và tuân giữ Luật sống Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Do điều kiện sống và sinh hoạt thường xuyên gắn liền với thực tại trần thế, người đoàn viên thực thi sứ mạng của mình ở giữa thế gian trong sự hiệp thông với đoàn sủng của Dòng qua các yếu tố ; Cầu nguyên; Hiệp thông huynh đệ; Chuyên cần học hỏi; hoạt động tông đồ theo hoàn cành riêng.

Ghi nhớ:Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”.

Sống Lời Chúa : “Đừng s, t nay anh s là người thu phc người ta”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Xin dâng Chúa cuộc đời con. Xin cho con nhận ra ơn gọi của mình, xin giúp con chu toàn bổn phận và sứ mạng Chúa trao. 

BRC