Thơ: Tiếng gọi trong sa mạc

 

Tiếng gọi trong sa mạc

 

Bao mùa Chay đã qua

Con thấy mình vẫn thế

Vẫn lê bước chân hoang

Lang thang giữa chợ đời

Chẳng biết lời hay lỗ

Mãi tìm buôn chuyện người!

Hôm nay mùa Chay về

Giữa bốn bề gió cát

Lời như khát như mong

Lời giục con mau bước

Theo Chúa vào sa mạc

Tìm lại chính ai kia!…

Mảnh hồn con bụi bặm

Những năm tháng đi hoang

Chẳng còn mang hương sắc

Mà Chúa vẫn gọi con

Giữa mịt mờ bão cát

Chúa thậm thương con rồi!!!

Ôi, thân này tro bụi

Con có đáng gì đâu!

Xin một lòng thống hối

Xin Chúa ở trong con

Cho hồn con ngời sáng

Những tháng ngày tương lai!…

                             Thứ Tư Lễ Tro năm 2014

                             Vũ Thủy