Thư Công Bố Các Chức Vụ Trong Tỉnh Dòng

 

THƯ CÔNG BỐ CÁC CHỨC VỤ

 

Kính gởi:  Quí bề trên và toàn thể anh em

 Tỉnh hội 2019 đã bế mạc và Bản Công vụ cũng đang chờ được Bề trên Tồng quyền phê chuẩn. Theo Hiến pháp Dòng chúng ta, các chức vụ do Giám định đoàn cắt cử chỉ được công bố và bắt đầu nhiệm vụ khi Công vụ được phê chuẩn. Nhưng trong thời điểm hiện nay, nhiều chức vụ cần sớm thi hành công việc, do đó, với sự đồng ý của Cha Gerard Francisco Timoner, Bề trên Tổng quyền (văn thư số 40/19/787 CP, ký ngày 31/12/2019), tôi công bố các chức vụ trong Tỉnh dòng đã được Giám định đoàn Tỉnh hội 2019 cắt cử như sau:

 1. Phụ tá Giám tỉnh : tu sĩ Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng
 2. Quản lý Tỉnh dòng : tu sĩ Đa Minh Trần Bình Tiên
 3. Quản thủ Công hàm và phụ trách Biên niên : tu sĩ Phêrô Võ Tá Đương
 4. Đặc trách Phụng vụ Tỉnh dòng : tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiển
 5. Giám đốc Trung tâm Học vấn Hiến định : tu sĩ Giuse Lâm Văn Sỹ
 6. Đặc trách Thường huấn : tu sĩ Phêrô Nguyễn Thế Truyền
 7. Giám sư Sinh viên: tu sĩ Phaolô Nguyễn Minh Tuấn (nhiệm kỳ bắt đầu từ 16/08/2020)
 8. Giám sư Trợ sĩ : tu sĩ Giuse Lê Hoàng Thuỵ
 9. Giám sư Tập sinh : tu sĩ Vinh Sơn Lương Hồng Phong (nhiệm kỳ bắt đầu từ 01/08/2020)
 10. Giám đốc Thỉnh viện : tu sĩ Đa Minh Nguyễn Hữu Cường (nhiệm kỳ bắt đầu từ 01/06/2020)
 11. Đặc trách Nghiên cứu và Phổ biến Học thuyết Thánh Tôma : tu sĩ Giuse Ngô Sĩ Đình
 12. Đặc trách Tông đồ : tu sĩ Đa Minh Dương Hoàng Lộc
 13. Đặc trách Bác Ái – Xã hội và Di dân : tu sĩ Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện
 14. Đặc trách Mục vụ Giáo xứ : tu sĩ Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam
 15. Đặc trách Công lý – Hoà bình : tu sĩ Đa Minh Lê Đức Thiện
 16. Đặc trách Mục vụ Sinh viên học sinh : tu sĩ Giuse Hoàng Huy Cường
 17. Đặc trách Truyền thông : tu sĩ Giuse Đinh Trọng Chính
 18. Đặc trách Mục vụ Huấn giáo : tu sĩ Phêrô Lâm Phước Hùng
 19. Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh : tu sĩ Giuse Mai Văn Điệp
 20. Đặc trách Gia đình Đa Minh : tu sĩ Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng
 21. Đặc trách Kinh Mân Côi : tu sĩ Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc

Tôi xin chân thành cám ơn các anh em đã sẵn sàng lãnh nhận công việc phục vụ Tỉnh dòng theo sự cắt cử của Tỉnh hội. Cầu chúc anh em nhiều niềm vui và thành công trong sứ vụ.

 

Theo như thư công bố, Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam hiện đã có cha Tổng Đặc trách mới, Cha Giuse Mai Văn Điệp, OP. Xin quý Đoàn viên hiệp ý cầu nguyện cho cha tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong nhiệm kỳ mới (2020-2024).

Bên cạnh đó, quý Đoàn viên  hiệp ý tri ân Nguyên Đặc trách Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, và cầu nguyện cùng Chúa ban cho cha, nhiều sức khỏe và ơn Chúa. Cha đã tận tụy hy sinh đóng góp cho Huynh đoàn trong nhiệm kỳ qua.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *