Thư Mời: Lễ Tiên Khấn và Khấn Trọng Dòng Đa Minh

1. Lễ Tiên Khấn
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần đầu được cử hành vào lúc 06 giờ 00 sáng thứ Hai, ngày 14.08. 2017 tại nhà nguyện Đền thánh Martino;  và Nghi thức lãnh tu phục vào lúc 10g00 sáng cùng ngày tại nhà nguyện Tu viện.

2. Lễ Khấn Trọng
Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọng Thể do cha Giám tỉnh chủ sự vào lúc 08g00, thứ Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017, tại Thánh đường giáo xứ Mân Côi, Gò Vấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *