Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam 50 năm nhìn lại

“Niềm Vui Mùa Gặt Mới”
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam 50 năm nhìn lại

Trong ngày khai mạc 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam (18.3.2016), cha Px. Đào Trung Hiệu, OP, đã có bài thuyết trình về Tỉnh dòng, với chủ đề “Niềm Vui Mùa Gặt Mới”. Clips đã được chỉnh lý và biên tập lại thành ba phần.

Phần một : 400 năm Đa Minh trên đất Việt (21 phút)

Ngày Thành Lập. Dòng Đa Minh trên đất Việt với lịch sử hơn 400 năm hiện diện và mùa gặt bội thu, đặc biệt là 38 hiển thánh thuộc gia đình Đa Minh.

https://www.youtube.com/watch?v=_IsSB4Dx5sc

Phần hai : 50 năm Tỉnh Dòng (20 phút) : với các nội dung

+ 40 năm chuẩn bị để tiến tới Tỉnh Dòng (1926-1967)
+ 50 năm “gieo và gặt” (Ga 4, 37).
+ Mùa gặt mới : cánh đồng truyền giáo đang vẫy gọi những thợ gặt lên đường, đáp lại kỳ vọng của Giáo hội và của Dòng.

https://www.youtube.com/watch?v=DkvEYyoND9E

+ Phần ba : Các cơ sở và giáo xứ (11 phút)

Giới thiệu hình ảnh các tu viện, tu xá, phụ xá, và giáo xứ anh em đã hoặc đang phụ trách tại 17 giáo phận Việt Nam, gồm cả các cơ sở đã bị trưng thu như Học viện Thủ Đức, Tập viện Vũng Tầu. Các giáo xứ có hình ảnh xưa và nay, thời gian phục vụ và năm xây dựng thánh đường (số sau gạch chéo).

https://www.youtube.com/watch?v=9ORmdP7YzpU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *