Toạ đàm gặp gỡ Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ nhân dịp kỷ niệm 25 năm Giám mục (06.01.1999 – 06.01.2024)

Chúng con chân thành tri ân những tâm tình chia sẻ và thao thức gửi trao của Đức Cha. Xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự thật tốt đẹp nơi Đức cha, cũng tiếp tục viết tiếp hành trình ân sủng và tình yêu trên ơn gọi cao quý của Đức cha; và qua Đức cha, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận cũng được đón nhận dư tràn hồng ân Thiên Chúa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *