Trang thơ: Biến cố

Cuộc đời thay trắng đổi đen

Lên voi xuống chó sang hèn thường khi

Trải bao biến cố kiên trì

Tin lòng thương xót Chúa vì tình yêu

Thế nhân lữ khách tiêu điều

Trần gian mờ ảo mây chiều vội bay

Chỉ riêng mình Chúa cao tay

Ngài thương cứu độ cõi này bình an

Sự đời biến đổi hợp tan

Nay còn mai mất như làn khói nhang

Tương lai chẳng chút mơ màng

Hiện tại phó thác tựa đàn con thơ

Ngày đêm yêu mến kính thờ

Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn chờ đợi con

Xin vâng theo Mẹ đường mòn

Hoàng hôn xế bóng héo hon dặm trường

Tình yêu vẫn mãi kiên cường

Con thơ tín thác trọn đường trần gian.

BCT

17/11/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *