Trang Thơ: Cho con cũng biết “xin vâng”

 

Mẹ đã nói “Xin vâng”  từ tốn

Chấp nhận Lời Thiên Sứ truyền tin

Mẹ được Thiên Chúa giữ gìn

Cưu mang Con Chúa chân tình thực thi

*

Vâng Ý Chúa, không gì lo lắng

Tin tưởng Ngài, cũng chẳng phân vân

Xin trao thể xác, tinh thần

Tất cả cho Chúa, muôn phần tín trung

*

Noi gương Mẹ, con cùng đoan hứa

“Vâng Ý Ngài” chan chứa niềm vui

Cho con suốt cả cuộc đời

Bước đi theo Chúa, không rời cách xa

*

“Tuân Ý Chúa” chính là lẽ sống

“Vâng lời Ngài”, chẳng vướng khổ tâm

Vượt qua trở ngại, gian truân

Ra miền ánh sáng, tinh thần hỷ hoan

*

Cho con biết hoàn toàn tín thác

Vẫn một lòng, chẳng khác đổi thay

Chúa luôn mở rộng vòng tay

Yêu thương bất tận, tràn đầy thứ tha

*

“Xin vâng Chúa” chính là tâm phúc

Cảm tạ Ngài hát khúc tri ân

Đời con hồng phúc muôn phần

Lòng thành con mãi kính dâng lên Ngài.

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *