Trang Thơ: Đức Mẹ Thăng Thiên

 

Mây gió trăng sao Mẹ sáng ngời

Nước trời Chúa thưởng Đức Nữ Vương

Đồng trinh khiêm hạ sống vâng lời

Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa

Ngôi Hai xuống trần dạ mẫu thân

Cứu độ loài người, ban ân phúc

Đức Mẹ đồng công giá khổ hình

Bay thẳng về trời Chúa thưởng ban

Mười hai sao sáng kết triều thiên

Mẹ Chúa vinh quang ánh rạng ngời

Cầu cho chúng con nơi trần thế

Dõi bước theo Mẹ tiếng “ Xin vâng”.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *