Trang thơ: Hạnh phúc trao ban

Ví thử

Một lần bạn sẻ chia…

Bạn mới hiểu

Hạnh phúc trao ban là hạnh phúc lãnh nhận

Ví thử

Đôi lúc bạn chạnh lòng

Bạn mới thấy

Ngay bên ta không ít mảnh đời bất hạnh

Ví thử

Bạn đặt tay trên lòng

Bạn sẽ nói

Đã đến lúc ta phải đặt lòng trên tay.

BCT

11/4/2018

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *