Trang thơ: Hãy biết xót thương như Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót

THỰC hành “Giới Luật Yêu Thương”

THI thố tình cảm, rộng đường nghĩa nhân

LÒNG người thân thiết ân cần

THƯƠNG nhau chân thật, tình thân mặn mà

XÓT thương người cũng như ta

NÊN tình vẹn nghĩa mới là anh em

CON tim rộng mở cho đem

YÊU thương quảng đại càng thêm đậm đà

THIÊN nhiện rộng lớn bao la

CHÚA luôn hiện diện mãi là yêu thương

*

THỂ hiện khắp cả muôn phương

HIỆN thân cụ thể trên đường dương gian

ĐỨC tin sống động tỏa lan

TỪ trong lời nói, việc làm, nghĩ suy

NHÂN từ rộng lượng cho đi

XỨNG danh con Chúa là vì thương yêu

TÍN trung tô thắm thêm nhiều

HỮU tình hữu nghĩa là điều sáng trong

ĐỨC độ cao đẹp ấm nồng

GIA-VÊ ban thưởng phúc hồng ơn thiêng

 

XÓT THƯƠNG CHẲNG PHẢI VIỆC RIÊNG

HÃY CÙNG THỰC HIỆN KẾT LIÊN MỌI NGƯỜI

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *