Trang thơ: Hiệp Nhất

Nguyện xin hiệp nhất yêu thương

Cho đoàn chiên khắp bốn phương một lòng

Đức tin có Chúa quan phòng

Trọn niềm tuân phục giữ lòng tín trung

Bước theo các Đấng anh hùng

Loan truyền Lời Chúa đến cùng trần gian

Đưa người về chốn bình an

Nguồn chân thiện mỹ ngập tràn phúc ân

Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần

Ngài luôn soi sáng ở gần bên ta

Muôn dân hiệp nhất một nhà

Kính thờ Thiên Chúa là Cha nhân hiền

Đệ huynh đoàn kết bốn miền

Đông Tây Nam Bắc nối liền tình thương.

 
22/1/2018
BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *