Trang Thơ: Mai Khôi

 

Mai Khôi thứ Bảy hằng tuần

Lao động đường phố ở gần đến đây

Bánh cơm lãnh nhận nơi nầy

No lòng hành khất đó đây đói nghèo

Các Cha tần tảo mái chèo

Ân nhân đóng góp vãi gieo tình người

Sẻ chia cơm bánh giữa đời

Nên ai cực khổ xin mời xơi no

Thấy vui hạnh phúc được cho

Tin Mừng Chúa dạy sớm lo thực hành

Có ngay cuộc sống an lành

Người nghèo đỡ khổ miếng ăn ấm lòng

Bớt đi vất vả long đong

Tin vào Thiên Chúa có trong cuộc đời

Tạ ơn yêu mến dâng lời

Ngợi ca danh Chúa tuyệt vời yêu thương

Đoàn con khắp chốn náu nương

Tìm về cõi phúc tôn vương Chúa Trời.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *