Trang thơ: Mân Côi Hoa Yêu

     

Mân côi hoa yêu ngàn đời

Hoa nguồn sức sống cho người trần gian

Mari Mẹ Chúa cao sang

Và cũng là Mẹ con đàng thế nhân

Mân côi có Chúa ở gần

Bên Chúa phục vụ muôn phần phúc ban

Loài người thống khổ lầm than

Chạy đến cùng Mẹ, Chúa ban ơn lành

Hoa Trời đẹp mãi trong xanh

Nhìn lên để thấy Mẹ lành dấu yêu

Tháng mười hoa nở ra nhiều

Bàn tay chuỗi hạt hoa yêu mọi người

Hoa Vui đượm thắm tình đời

“Xin vâng” để có Chúa Trời ở chung

Mầu nhiệm cứu chuộc con cùng

Hoa Sáng bất tử soi chung muôn loài

Tin Mừng Lời Chúa Ngôi Hai

Ban Mình Máu Thánh cho người trường sinh

Hoa Thương Thập giá thắm tình

Loài người vác lấy đồng hình cùng Cha

Hồng ân cứu độ đấy mà

Chấp nhận gian khổ tội ta đã làm

Cuộc sống đầy những gian nan

Cạm bẫy ma quỷ satan dủ lòng

Mỏng dòn yếu đuối long đong

Nhận lấy Thập giá để không bạc tình

Hoa Mừng cùng Mẹ hy sinh

Yêu Mẹ mến Chúa sinh linh khải hoàn

Cùng Mẹ hưởng phúc Thiên đàng

Trường sinh bất tử sẵn sàng “xin vâng”.

ĐAMINH  NGUYỄN VĂN CỬU

                                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *