Trang thơ: Mẹ khóc

Vì sao Mẹ khóc máu đào?

Phải chăng tội lỗi ngập trào thế gian

Sấp mình thống hối ăn năn

Chuyên chăm lần hạt siêng năng mỗi ngày

Công bằng, bác ái,  tịnh chay

Sẻ chia cơm áo chung tay giúp người

Yêu thương trao gửi nụ cười

Trung thành tuân giữ cả mười điều răn

Nghe lời Đức Mẹ khuyên răn

Tôn sùng Tâm Thánh thực hành Phúc Âm

Dù cho cuộc sống thăng trầm

Vững lòng tin tưởng âm thầm nguyện kinh

Xin vâng theo Mẹ hết mình

Làm con chiên nhỏ trọn tình mến yêu

Mẹ ơi đừng khóc quá nhiều

Đoàn con sám hối sớm chiều ăn năn.

 

BCT

 

https://youtu.be/5QDpYW76vq8

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *