Trang Thơ: Nguyện cầu

Nguyện cầu lòng Chúa xót thương

Thứ tha tội lỗi, thiên đường tặng ban

Linh hồn các đẳng kêu van

Khấn xin Chúa đoái thương ban Nước Trời

Tụng ca yêu mến đời đời

Cùng muôn Thần Thánh vang lời ngợi khen

Đoàn con bé nhỏ thấp hèn

Chắp tay cầu nguyện nến đèn lung linh

Tâm hồn kính cẩn dâng kinh

Hướng lòng lên Chúa đầy tình yêu thương

Linh hồn tỏa ngát khói hương

Quyện trong mây gió bốn phương bay về

Vinh quy bái tổ đề huề

Hưởng nhan Thánh Chúa trên quê thiên đàng

Nước Trời hạnh phúc miên man

Thiên thu tình khúc hát vang ngợi mừng

Loa kèn nhã nhạc tưng bừng

Sáng danh Thiên Chúa trên từng mây xanh.

BCT

10.11.2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *