Trang thơ: Tĩnh Tâm Mừng Bổn Mạng (Huynh Đoàn Têrêsa)

Hàng năm mừng Lễ Quan Thầy,

Tháng mười mùng một ba ngày tĩnh tâm.

Kính mừng Nữ Thánh cao sang,

Trẻ mà hưởng phúc Thiên đàng vinh hoa.

Bông hồng ví tựa bài ca,

Đơn sơ phó thác chan hoà nhân văn.

Con đường tu đức tuyệt trần,

Từ lời Chúa dạy chúng nhân một thời.

Muốn vào hưởng phúc nước Trời,

Phải nên bé nhỏ cuộc đời thiêng liêng.

Nhỏ nên phó thác hồn nhiên,

Tin yêu trông cậy sức riêng chẳng cầu.

Bé thì dẫu có ở đâu,

Trong vòng tay Chúa vững câu độ trì.

Đơn sơ chẳng chút nghĩ suy,

Đắn đo tính toán phân bì thiệt hơn.

Đơn sơ cùng với biết ơn,

Một niềm phó thác vững bền trước sau.

Dầu cho đời lắm bể dâu,

Vững tin vào Chúa không cầu lợi danh.

Đơn sơ phó thác tín thành,

Con đường Thánh Nữ rành rành sáng soi.

Lời kinh thắp sáng cuộc đời,

Xin cho con biết thức thời noi gương.

Fx. Đức Hạnh

HĐ Teresa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *