Trang thơ: Tín thác

Tựa vào lòng Chúa xót thương
Hồn con tín thác ẩn nương tháng ngày
Cuộc đời đen trắng đổi thay
Ba chìm bảy nổi lung lay lững lờ
Cậy tin một Chúa con thờ
Tin Mừng tỏa sáng hồn thơ lặng chìm
Tình yêu sâu thẳm trong tim
Chạm vào lòng Chúa say nghìn Thánh ân
Trần gian xoay chuyển xa gần
Hồn con vẫn mãi ở gần Chúa yêu.

BCT
SG.22/4/17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *