Trang thơ: Vịnh Các Thánh

 

Các Thánh là bậc Tổ Tiên,

là người đi trước nhãn tiền hưởng công.

Các Ngài sống giữa đời thường,

Nhưng gương nhân đức, lập trường giương cao.

Các Ngài chỉ có ước ao,

Lòng yêu mến Chúa dạt dào trí thân.

Các Ngài luôn sống chuyên cần,

Giữ tròn Tám Mối làm phần phúc riêng.

Các Ngài sống trọn tình thương,

Yêu người nên mới lên đường giảng rao.

Các Ngài tường kín cổng cao,

Chuyên chăm cầu nguyện cho bao nhiêu người.

Các Ngài sống giữa cuộc đời,

Thực thi bác ái giảng lời phúc âm.

Các Ngài sống rất lặng thầm,

Nên gương cứu kẻ lỗi lầm bến mê.

Các Ngài chấp nhận thảm thê,

Xác thân đành mất chọn quê Thiên Đàng.

Con đường nên Thánh rõ ràng,

Nhưng mà cửa hẹp phải càng tu thân.

Muốn vào phải sống chuyên cần,

Yêu người mến Chúa làm phần phúc thôi.

Các Thánh qua cửa được rồi,

Phận làm con cháu hỏi tôi thế nào?

 

FX Đức Hạnh

HĐ Teresa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *