Trang thơ: Yếu đuối

Con nói yêu Chúa lắm

Dù khó khăn chẳng rời

Vậy mà vừa giông bão

Đã vội vàng buông lơi

Con bị người ném đá

Trù dập đến tả tơi

Chỉ vì đã cố gắng

Sống chân thật mà thôi

Niềm tin bị lung lạc

Lòng mến Chúa xa rời

Con như đứa trẻ lạc

Giữa dòng đời chơi vơi

Ngước mắt nhìn Thánh giá

Chúa chịu chết vì đời

Thân xác loang vết máu

Vẫn yêu mãi không ngơi

Hạt lúa có mục nát

Mới trổ hạt xinh tươi

Đời phải qua đau khổ

Mới đoạt được nước trời

Noi gương tình Thập tự

Tin và yêu mãi thôi

Có Chúa cùng tiến bước

Còn sợ gì đơn côi.

                    Kim( Kẻ Sặt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *