[Trực Tiếp] Lễ Kính Thánh Martinô – Quan Thầy Huynh Đoàn Đaminh Giáo Phận Thái Bình, 07/11/2018

 

[Trực Tiếp] Lễ Kính Thánh Martinô – Quan Thầy Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh Giáo Phận Thái Bình, tại Tòa Giám Mục Thái Bình, 07/11/2018
<iframe style=”border: none; overflow: hidden;” src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100009826600272%2Fvideos%2F768300603507486%2F&amp;show_text=0&amp;width=620″ width=”620″ height=”385″ frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *