Trực tiếp – THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – GIÁO TỈNH HUẾ

https://youtu.be/jdVIpwij_lQ
THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – GIÁO TỈNH HUẾ
https://youtu.be/nnRjyBTK-bY
RƯỚC KIỆU TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – GIÁO TỈNH HUẾ – tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang lúc 5g30 ngày 24 tháng 11 năm 2018.
https://youtu.be/sjhtaNfbepg
https://youtu.be/OA80f3w2eGg
https://youtu.be/5xdiyg8vL_4
https://youtu.be/jdVIpwij_lQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *