Trực tiếp Đại Lễ Kính Cha Thánh Đa Minh và Huynh Đoàn giáo dân Đaminh giáo phận Bùi Chu: Thánh Lễ Đầu Dòng (Lễ Khai Mạc Kính Thánh Tổ phụ Đa Minh)

I. TRỰC TIẾP ĐẠI LỄ KÍNH CHA THÁNH ĐAMINH QUAN THẤY GIÁO PHẬN BÙI CHU

 

II. Huynh Đoàn giáo dân Đaminh giáo phận Bùi Chu: Thánh Lễ Đầu Dòng (Lễ Khai Mạc Kính Thánh Tổ phụ Đa Minh)

Ngay từ sáng 7/8/2018 các Đoàn viên từ khắp bốn phương tuân đổ về nhà thờ Chính Tòa giáo phận Bùi Chu, là nơi mở lễ Đầu Dòng theo truyền thống tốt đẹp của giáo phận. Thánh lễ chiều nay dành cho anh chị em trong Huynh đoàn Đa Minh được phục vụ để tôn kính Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Từ 16h30’ đến 17h30’, cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Việt Nam Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP,  thuyết trình về chân dung 38 Thánh Tử Đạo Gia Đình Đaminh Việt Nam.

17h30’: Rước kiệu tôn vinh Thánh Tổ Phụ Đaminh.

18h00’: Thánh lễ Tạ Ơn. Cha Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng Đại diện – Phụ trách Huynh đoàn Giáo dân Đaminh giáo phận, chủ tế. Cùng hiệp dâng có cha Đặc trách HĐGDĐMVN, Quý cha cố, Quý cha Giáo, Quý cha trong và ngoài giáo phận cử hành Thánh lễ Tạ ơn.

Trong bài chia sẻ, cha chủ tế nhấn mạnh về Huynh Đoàn Đaminh Bùi Chu theo gương Cha Thánh Tổ Phụ nói với Chúa và nói về Chúa để ánh Đuốc của Cha Thánh được tỏa rạng ra khắp mọi nơi. Để được như thế, Đoàn viên nên học tập nơi Cha Thánh phụ cách cầu nguyện sốt sắng kết hợp với Thiên Chúa: phủ phục, bái gối, đánh tội, giơ tay lên trời…

Kết thúc Thánh lễ cha chủ tế cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Tổ Phụ, sự nhiệt thành của cha Tổng đặc Trách HĐĐMVN, Quý Cha đồng Tế, Quý tu sĩ Nam Nữ, các Đoàn thể phục vụ, quý Đoàn viên trong gia đình Đaminh Bùi Chu về hiệp dâng thánh lễ rất đông (khoảng 7000 người).

Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

BTT.Nam Phương BC.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *