Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc 2022

Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc sẽ chủ tế Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục cho 21 Thầy Phó Tế của Giáo Phận lúc 08h30′ thứ năm, ngày 08 tháng 09 năm 2022 tại Thánh Đường Chính Tòa Xuân Lộc.

Kính mời quý vị cùng hiệp thông tham dự cầu nguyện cho các tiến chức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *