Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae: Thông báo mở trường cho năm học 2021-2022

 

I. THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THẦN

II. PHIẾU GHI DANH KHỐI THẦN

III. THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRIẾT 

IV. PHIẾU GHI DANH KHỐI TRIẾT

V. THỜI GIAN BIỂU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC ONLINE

https://thsedessapientiae.net/thong-bao-ve-viec-mo-truong-cho-nam-hoc-2021-2022/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *