Tư liệu Lòng Chúa Thương Xót

Kính gửi đến Qúy Hồng Y, Qúy Đức Cha, Qúy cha, Qúy tu sĩ và toàn thể Anh Chị em khắp nơi
Món Qùa Lòng Thương Xót – Tư liệu Lòng Chúa Thương Xót, Năm Thánh Lòng Thương Xót 2015-2016

(bấm vào hình bìa, tải về và chia sẻ đến mọi người)