Vatican News phỏng vấn phó giám đốc Caritas Đà Lạt

 

Vatican News phỏng vấn chị Đinh Thị Hồng Phúc, phó giám đốc Caritas Đà Lạt về những hoạt động của Caritas Đà Lạt.

Các câu hỏi phỏng vấn:

  1. Xin chị cho biết sơ lược về các hoạt động của Caritas Đà Lạt.
  2. Số nhân viên và chuyên viên của Caritas Đà Lạt như thế nào và công việc của họ ra sao?
  3. Đường hướng phát triển của Caritas Đà Lạt?
  4. Sự cộng tác giữa Caritas Đà Lạt và các tổ chức khác như thế nào?
  5. Chị có thao thức gì về Caritas Đà Lạt nói chung và về mảng phát triển nông nghiệp thuận tự nhiên nói riêng. Đường hướng này liên quan gì với thông điệp Laudato Sì của ĐTC Phanxicô?
  6. Năng suất của hướng phát triển thuận tự nhiên thế nào?
  7. Hướng đi này hình thành như thế nào?
  8. Và làm sao thuyết phục được người ta theo hướng này?
  9. Đóng góp của Caritas Đà Lạt vào sức sống của Giáo phận như thế nào?

 

Thực hiện: Văn Yên, SJ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *