Video: Anh em Đa Minh là ai? và Tuần hành bảo vệ sự sống

1. Anh em Đa Minh là ai?

https://youtu.be/6HEMlQQ-JBE

2. Tuần hành bảo vệ sự sống

Anh Em Đa Minh Tuần hành vì bảo vệ sự sống (chống các phương pháp phá thai, ngừa thai nhân tạo) tại Tp. San Francisco, Hoa Kỳ, vào ngày 23.01.2017

https://youtu.be/w4zuBcxAJ_8

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *