Clips : Bài thuyết trình “Niềm Vui Mùa Gặt Mới” (ba phần)

“Niềm Vui Mùa Gặt Mới”
Phần 01

+ Phần I : Hơn 400 năm lịch sử
+ Phần II : 50 năm Tỉnh Dòng
+ Phần III : Các cơ sở và giáo xứ

Giới thiệu với cộng đoàn bài thuyết trình Chủ Đề “Niềm Vui Mùa Gặt Mới” do Cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, OP chia sẻ, người đã dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu lịch sử của gia đình Đa Minh tại Việt Nam, vào ngày khai mạc kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Chủ đề dựa trên bài Tin Mừng Thánh Gioan: “Này Thầy bảo anh em, đồng lúa đã chín vàng và chờ ngày gặt hái, ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế cả người gieo người gặt đều hớn hở vui mừng”. (Ga 4, 36)

Phần thuyết trình được Cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, OP chỉnh lý và biên tập Video thành 3 phần. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với cộng đoàn.

Phần I : Ôn lại kỷ niệm ngày thành lập, và mùa gặt bội thu của của Dòng Đaminh tại Việt Nam, với hơn 400 năm hiện diện trên quê hương này, đặc biệt là 38 hiển thánh thuộc gia đình Đaminh.

https://youtu.be/_IsSB4Dx5sc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *