Video: Cầu nguyện tháng 06.2019 – Khuôn mẫu của Đời sống Linh Mục

Cha muốn mời gọi các con nhìn đến các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn dân Chúa. Các ngài không hoàn hảo, nhưng lại cho đi tất cả cho đến giây phút cuối cùng, hiến trao chính mình trong sự sự khiêm hạ và niềm vui.

Họ chính là các linh mục luôn gần gũi với đàn chiên, sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho mọi người. Chúng ta hãy biết ơn vì gương sáng và lời chứng của họ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm tốn mà, trên hết, phải liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *