Họ nhận được lề luật là sự sống, nhưng họ làm cho nó “ bốc hơi” và biến dạng thành một ý thức hệ và rồi họ bóp méo, biến luật ấy thành nhà tù và họ không thể thoát ra khỏi. Đối với họ bất cứ gì mới cũng có thể là mối đe dọa.

Ngoan ngoãn với chúa Thánh Thần

Đối với con cái Chúa, những người đặt Chúa Thánh Thần làm trung tâm cuộc sống của họ thì khác. Sách Tông Đồ Công Vụ (Cv 11:19-26) chỉ cho chúng ta thấy các môn đệ đầu tiên đã ngoan ngoãn trước những gì là mới đối với họ. Thái độ này đã dẫn họ đến việc reo vãi lời Chúa bằng những phương cách ngoài dư định thông thường. ĐGH nói rằng “Họ tiếp tục ngoan ngoãn theo Chúa Thánh Thần và đã hoàn tất nhiều điều lớn lao hơn cả một cuộc cách mạng. Họ đặt Giáo Hội trong tình trạng chuyển động chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Giáo Hội chỉ có thể đạt được sự cân bằng giống như chiếc xe đạp – chỉ cân bằng khi nó chuyển động.

Phản ứng với Chúa Thánh Thần.

ĐGH nói rằng có hai cách trái ngược nhau để mô tả sự phản ứng của một người đối với thần khí của Chúa Thánh Thần: Đóng kín hay mở ra. Các môn đệ và các tông đồ đã chọn cách mở ra để ngoan ngoãn theo Chúa Thánh Thần.

Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần

Trước một thực tế là sẽ luôn có kẻ chống lại Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội, ĐGH kết thúc bài suy tư với lời nguyện:

Xin Chúa ban cho chúng con ân sủng để biết cách chống lại những điều ác vì nó cướp mất sự tự do của chúng con. Xin ban cho chúng con biết mở lòng với những điều mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ân sủng để biết phân biện những dấu chỉ của thời đại để có những quyết định cần thiết đúng lúc.

Giuse Thẩm Nguyễn