Video giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2013

+ Năm 2014 + Năm 2015 + Video

+ Năm 2013 + Video

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010

 Chúa nhật 17.11.2013 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,23-26)

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?

Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

 

 

Lễ thứ Bảy: Bổn mạng các ca đoàn Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Hi_8WfX49f0

Lễ Chúa nhật: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

ivIjr_MMGjQ