Video: Gx. Tân Sa Châu – Bà con Sài Gòn xuyên đêm ùn ùn cứu trợ Miền Trung

Tại Giáo xứ Tân Sa Châu, bà con giáo dân và rất nhiều người kéo nhau đến cho quần áo và mì gói đế tối 13.10.2020  đi liền trong đêm ra Miền Trung cứu trợ.

Nguồn kênh : Cuộc Sống Sài Gòn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *