Video: Sinh hoạt Giới trẻ HĐGDĐMVN/Gp. Sài Gòn ngày 23/10/2016

 

https://youtu.be/iEoZxQh9dM8

https://youtu.be/M7R8jVdk3mo

 

Nguồn: https://www.facebook.com/vuquochoang199?fref=ts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *