Video: Thánh lễ 100 năm Đức Mẹ Fatima ngày 13/10/2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Giờ Lễ ngày 13/10/2017 tại Gx. Fatima – Bình Triệu


– 5 giờ 30: Lễ l
– 9 giờ 00: Lễ II
– 12 giờ 00: Lễ III : Thánh Lễ do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế.
– 16h giờ 30: Lễ IV
Giờ Lễ ngày 13/10/2017 tại Gx. Thánh Đa Minh – Ba Chuông

Những ai hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá từ ngày 27/11/2016 đến ngày 26/11/2017 mà Đức Thánh Cha Phanxicô ban nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Để được lãnh nhận ơn toàn xá, các tín hữu cũng phải đáp ứng được các điều kiện thông thường gồm: Xưng tội và Rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha.

Hành hương đến Đền thánh Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha

Cách thứ nhất để nhận ân xá, là “các tín hữu phải hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, và tham dự vào một nghi lễ hay buổi cầu nguyện nào đó hướng về Đức Trinh Nữ.”
Ngoài ra, các tín hữu cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Fatima.

Cầu nguyện trước bất kỳ bức tượng Đức Mẹ Fatima nào

Cách thứ hai là “các tín hữu phải đến viếng tượng Đức Mẹ Fatima với lòng sùng mộ, ở bất cứ nhà thờ, nhà nguyện hay nơi xứng hợp nào có trưng bày tượng công khai, trong những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức vào ngày 13 mỗi tháng từ tháng Năm đến tháng Mười [trong năm 2017], và tại đó, họ sốt sắng tham dự các nghi lễ hay giờ cầu nguyện để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.”

Về cách thứ hai này, cha Giám đốc Đền thánh Fatima nói với CNA rằng, việc đến viếng tượng Đức Mẹ, “không nhất thiết phải ở Fatima hay độc quyền ở Bồ Đào Nha” nhưng có thể được thực hiện bất kỳ nơi nào trên thế giới. Những ai muốn lãnh ân xá cũng phải đọc kinh Lạy Chay, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Fatima.

Dành cho người già và người ốm

Cách thứ ba để nhận ơn toàn xá, được áp dụng cho những ai vì tuổi tác, vì bệnh tật hay vì những nguyên nhân nghiêm trọng khác mà không thể đi lại được. Những người này chỉ cần cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, và hiệp thông trong tinh thần với những cử hành trong năm thánh vào những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức ngày 13 mỗi tháng, trong khoảng từ tháng Năm đến tháng Mười năm 2017.

Họ cũng phải “dâng lên Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót với niềm tin, thông qua Đức Mẹ Maria, những lời cầu nguyện, những đau khổ hoặc sự hy sinh của họ trong đời sống.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *