Video: Thánh Lễ Tiên khấn và Tạ ơn Mừng Ngân – Kim khánh Khấn Dòng, và Tuyên Khấn trọn đời Dòng Đa Minh Tam Hiệp

1. VIDEO: THÁNH LỄ TIÊN KHẤN MỪNG NGÂN – KIM KHÁNH KHẤN DÒNG NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2017

 

2. VIDEO: THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *