Video: Thánh lễ Vĩnh Khấn Dòng Thánh Phaolô 2018

15 nữ tu Khấn sinh đã tuyên khấn trọn đời trong Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô Thành Chastres, Tỉnh Dòng Sài Gòn, Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chù sự vào lúc 9g00 ngày thứ Sáu 29-06-2018, tại Nguyện Đường Thánh Phaolô Sài Gòn, số 04 Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *