Xin Chào : Welcome to General Chapter OP 2019

Xin Chào :
Welcome to General Chapter OP 2019

Qua gương mẫu của Đức Maria, chúng ta cùng cầu xin cho Tổng hội luôn nhắc nhở mọi thành phần trong Gia đình Đa Minh rằng : chúng ta phải trở thành môn đệ của Chúa Kitô bằng cách cẩn thận đón nhận lời của Người, và gìn giữ với một trái tim trung thành.

(Lời nguyện sáng thứ bảy cho tổng hội)

Đại diện Huynh đoàn có lời chào tại 4′ 45”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *