TRANG CHỦ / TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi

Chúng ta không thể kết thúc mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà không nói đến vấn nạn "Filioque- Và Chúa Con" trong kinh Tin Kính ta đọc hằng tuần. Chính cụm từ này là nguyên nhân chia cắt giáo hội Ðông và Tây từ 1054 cho đến nay.

Đọc thêm