TRANG CHỦ / TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

Tìm hiểu Bảy Bí Tích

Bí Tích được chia làm 3 loại: * Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu). * Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh. * Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.

Đọc thêm

Chúa Ba Ngôi – phần 3

Trước khi Thiên Chúa dựng nên thụ tạo, Thiên Chúa đã là Tình Yêu. Tình yêu nơi bản thể Thiên Chúa đã sinh ra Ngôi Con, Ngôi Con Thiên Chúa được thông ban trọn vẹn những gì Cha có.

Đọc thêm