100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với cha thánh Maximiliano Kolbe

 

Nói đến cha thánh Maximiliano Kolbe, ngưòi Ba Lan, thì ai cũng biết là một linh muc nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Người đã hy sinh cho một bạn tù để cứu anh ấy trong khi đang gặp cảnh gia đình khó khăn;. Tiểu sữ của cha thánh rất dài, đã có biết bao nhiêu sách vở chép về Ngài. Ỏ đây chúng tôi chỉ nêu bật một khiá cạnh, là lòng sùng kình Đức Mẹ và là một tông đồ chuỗi hạt Mân Côi. Cho đến nỗi ở Ba Lan thời ấy, người ta đã đặt tên cho Ngài là “Người con điên của Đức Mẹ” (le fou de Notre Dame”. Ngài đã có nhiều tư tưởng kỳ lạ, như muốn đặt tượng Đức Mẹ trên các hành tinh, muốn tổ chức nhiều thành phố mang tên Đức Mẹ, gọi là “Mary cities”.

Cha thánh Maximiliano Kolbe sinh ngày 8/7/1894 tại Zdunskawola, Ba Lan lấy tên là Raimond Kolbe. Vào dòng thánh Phanxico khó khăn, du học tại Roma, thụ phong linh mục năm 1918. Trở về nước được bổ nhiệm làm giáo sư đại chủng viện. Cùng với một số anh em cùng chí hướng, cha đã lập ra tổ chức “Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm” (Militia Immaculatae). Mục đích : cầu nguyện , khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở laị. Năm 1930, Ngài xin đi truyền giáo tại Nhật Bản. Ngài qua Pháp đến viếng Đức Mẹ tại hang Lộ Đức, để nghiên cứu về học thuyết Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1939 Cha bị quân Đức quốc xã bắt giam cùng với 35 Thầy dòng khác. Năm 1941 có một bạn tù vượt ngục. Một trong 10 người bị chết thay, đó là một thanh niên. Anh khóc lóc thảm thiết vì cảnh mẹ già con thơ, không ai nuôi dưỡng. Cha Kolbe đã xin đứng ra chết thay cho chàng thanh niên đó. Mọi người cảm động vì gương sáng cao cả ấy, cho nên có nhiều người xin trở lại theo theo Cha. Ngày 14/8/một941 ( trước ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời), cha qua đời thánh thiện trong ngục từ sau khi bị chích một mũi thuốc độc.

Ngài đã bắt chước Đức Chúa Giêsu hy sinh mạng sống mình cho nhân loại. Ngày 17/10/1971, Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl đã phong Chân Phước cho Ngài. Đến ngày 17/10/1982, Đức Giáo Hoàng Phaolo II phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lễ mừng vào ngày 14/8 hằng năm.

Học thuyết về Đức Mẹ của thánh Maximiliano Kolbe thì rất dài, và cao siêu xúc tích. Chúng tôi chỉ nêu lên một công thức rất uyên thâm của Cha thánh sau đây: “Tất cả mọi sự trong vũ trụ được hoàn thành, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nhờ Mẹ Maria. Đâu không có Mẹ thì không có Chúa Cha, không có Chúa Giêsu . Đâu có Mẹ thì có cả Chúa Ba Ngôi”. Suốt cuộc đời cha thánh Maximiliano Kolbe gắn liền với chuỗi Mân Côi. Người ta kể lại không lúc nào mà không thấy cha thánh lần chuỗi Mân Côi, kể cả những lúc lao lực vất vả, nhất là những ngày ở trong nhà tù Đức quốc xã. Chính là nhờ chuỗi hạt Mân Côi mà đã đưa cha đến chỗ dám hy sinh mạng sống chết thay cho một người tù. Quả là một vị thánh anh hùng tử đạo, quá sức con người ta có thể tưởng tượng được.

 

Lời bàn : Các thánh tử đạo khi ra pháp trường cũng lần chuỗi Mân Côi cho đến lúc đao phủ chém đứt đầu. Cha thánh Maximiliano cũng vậy. Chính nhờ chuỗi Mân Côi mà Cha đã được có sức mạnh dám hy sinh mạng sống mình, để chuộc lại sư sống cho một tên tử tù. Sự hy sinh này không thể nào diễn tả cho hết được. Chỉ có người nào nhận được sự hy sinh ấy, mới may ra hiểu nổi được cái giá trị tuyệt đối cao siêu vĩ đại của sự hy sinh của Cha Thánh Kolbe. Lẽ tất nhiên, ai rồi cũng phải chết. Kẻ chết trước người chết sau. Nhưng cái thái độ hy sinh của Cha Kolbe nói lên ý nghĩa của cuộc đời. Đặt vấn đề: là một linh mục Ba Lan bị quân Đức bắt lúc bấy giờ, thì chắc 100% là phải chết. Vậy nếu cha không hy sinh chết thay cho một bạn tù, thì cũng chỉ ít hôm nũa Cha cũng sẽ bị quân Đức giết chết. Nhưng cái chết sau này dù cũng có giá trị tử đạo đấy, nhưng cũng không sao bằng cái chết hy sinh của Cha. Cái chết hy sinh ấy làm nổi bật cái gíá trị của cuộc đời thánh thiện của cha thánh Kolbe.