100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi Mân Côi cứu cả thành phố Milan nước Ý

Nước Ý có nhiều thành phố rất lớn và có nhiều di tích lịch sử. Ngoại trừ Roma là thủ đô, và là trung tâm công giáo thế giới, thì Milan là thành phố lớn thứ nhì. Ở đây dân giàu, của cải vật chất dư thừa, nhiều học giả trí thức nổi tiếng. Cho nên có câu tục ngữ: “Vật chất vào, thì tinh thần đạo đức đi ra”. Đúng vậy, giáo dân và hàng giáo sĩ ở Tổng Giáo Phận Milan càng ngày càng xuống dốc thê thảm. Giáo sĩ thì lười biếng trễ nải chỉ lo tích trữ tiền của làm giàu. Giáo dân thì khô khan nguội lạnh, bỏ cả ngày lễ trọng và Chủ nhật. Đứng trước tình trạng đen tối như vậy, Đức Giáo Hòang đã phải lo đến việc chỉnh đốn Tổng Giáo Phận Milan này. Do đó, Ngài đã cử một vị Giám Mục còn trẻ, nhưng rất có lòng kính mến Đức Mẹ, và năng lần chuỗi Mân Côi, làm Giám Mục cai quản Tổng giáo Phận này. Đó là Đức Cha Carolô Bôromeô. Khi được bổ nhiệm về làm Giám Mục Milan, Ngài chỉ mới có 22 tuổi. Nhưng sau 4 năm, được cử làm Tổng Giám Mục, cai quản cả Tổng Giáo phận.

Đức tân Tổng Giám Mục cầu xin Đức Mẹ cho Ngài được can đảm cải tổ mọi hệ thống từ trên xuống dưới. Để làm gương cho mọi người, Đức Tổng Giám Mục đã sống bằng gương sáng:  bác ái, khổ hạnh và yêu mến Đức Mẹ.  Ngài siêng năng lần hạt, và đọc kinh Officium kính Đức Mẹ hằng ngày, ăn chay các ngày thứ bảy, và các ngày lễ kính Đức Mẹ. Ngài giao phó mọi sự cải tổ Tổng Giáo Phận cho Đức Mẹ. Đối với hàng giáo sĩ, Ngài tổ chức các giáo xứ rất chu đáo. Các cha sở nào ở một chỗ quá lâu, thì được đổi đi nơi khác. Chương trình huấn luyện các tiểu chủng viện và đại chủng viên, cũng được thay thế cho phù hợp với tình thế hiện tại. Các dòng tu phải được sống khắc khổ cho phù hợp với luật dòng. Ngài đã tổ chức nhiều hội Mân Côi cho giáo dân hưởng nhờ, và khuyến khích mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tổ chức rước kiệu trong các ngày lễ trọng kính Đức Mẹ.

Đặt Đức Mẹ làm bổn Mạng cho Tổng Giáo phận, và các dòng tu. Đặt tượng Đức Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ, tại các công viên để giáo dân chào kính khi đi qua. Tập cho toàn thể Giáo phận có thói quen khi nghe chuông 12 giờ trưa, thì tất cả đọc kinh Truyền tin. Bất kỳ ai ở đâu, ngoài đường, trong nhà, ngoài cánh đồng, đang lao động, đều qùy xuống đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Cũng như bây giờ ở Vatican, ngày nào ĐGH cũng đọc kinh truyền tin cùng với giáo dân. Với lòng trông cậy và phó thác vào Mẹ như con thảo, Ngài đã cải tổ được hàng giáo sĩ, chinh phục được nhiều kẻ tội lỗi trở về với Chúa với Đức Mẹ .

Ngày nay Tổng Giáo Phận Milan là một giáo phận lớn thứ nhì nước Ý, đã và đang sản xuất ra rất nhiều anh tài cho Giáo Hội công giáo Âu Châu, và toàn thế giới. Tổng Giám Mục Boromeo đã được giáo hội phong hiển thánh, và ngày lễ kính Ngài vào ngày 4/11 hằng năm.

 

Lời bàn :  Xem qua câu truyện trên đây, ta thấy bất cứ chỗ nào có tình trạng bê bối, ngưòi ta sống bê tha tội lỗi, mà biết cậy trông Đức Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi, thì Đức Mẹ sẽ cứu. Ở trong nhà tù cộng sản, các anh em hết sức chán nản ngã lòng. Có nhiều người đã nghĩ đến tự tử, để kết thúc cuộc đời cho yên một bề, cho vợ con đưọc an phận lo tương lai cho mình và con cái. Ngay trong lúc này, thì chúng tôi kịp thời phát động chiến dịch lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, xin Mẹ giải quyết mọi vấn đề cho tất cả các anh em quân cán chính chế độ cũ. 

Quả nhiên Đức Mẹ đã cứu thật. Cứu thế nào thì các anh em đã biết rồi ! Trong các nhà tù, tự nhiên khởi sắc vui hẳn lên. Anh em sống tin tưởng và có tinh thần đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Kết qủa là hằng năm, có 2,3 đợt gọi trả tự do cho nhiếu anh em quân cán chính. Rồi cuối cùng là tha hết. Chính phủ VN và HoaKỳ còn tạo điều kiện để anh em được di tản sang Hoa Kỳ sinh sống. Dân chúng thì vưọt biên bằng đường biển, đường bộ, rất nguy hiểm. Còn anh em thì đuợc hàng không Hoa kỳ chở đi an toàn đến nơi đến chốn. Vậy có phải là Đức Mẹ đã cứu chúng ta không ?