Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh (15.11 – Lễ Kính Thánh Albert Cả)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lược sử Tu viện  Anbêtô (Sài Gòn)

15.11: Lễ Kính Thánh Albert Cả (1206-1280) – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (Sài Gòn)

Lời Chúa: Hc 6,18-21.33-37, Mt 25,14-23

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-23)

Khi ấy, Đức Giêsu kể các môn đệ dụ ngôn sau: Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.”21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “

Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh

Ghi nhớ:

Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “ (Mt 25, 21)

 Suy niệm:

Cha xứ Giu-se là một vị mục tử rất thương yêu chăm sóc cho đàn chiên của mình, không những trong lãnh vực tâm hồn mà còn cả về mặt đời sống vật chất nữa. Trong giáo xứ có gia đình nào chí thú làm việc, chịu thương chịu khó mà bị thất bại nhiều lần  không còn có vốn để tiếp tục làm ăn sinh sống nữa, thì đều được cha tìm đến ủi an, giúp đỡ.

 Và hầu hết những người được cha quan tâm  sau này họ đều thành đạt và tất nhiên, khi gia đình khấm khá rồi họ luôn nhớ đến ân tình của cha vì họ biết rằng để vượt qua những khó khăn thất bại trên đường đời là nhờ có cha. Cha đã hỗ trợ và nhất là nhờ lời cầu nguyện của ngài họ mới có được như ngày hôm nay. Vì thế cho nên họ chẳng thể quên được ân nghĩa của ngài.

Có lần cha nói với Ban Hành Giáo.

– Tôi có, tôi cho con chiên trong giáo xứ, nhất là những gia đình nghèo khó. Con chiên thấy tôi quan tâm quý mến họ, khi có họ lại cho tôi nên nhà xứ chẳng thiếu thốn gì!

 Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mát-thêu tường thuật lại dụ ngôn những yến bạc. Một Ông Chủ khi sắp đi xa liền gọi các đầy tớ lại và giao cho họ; người thì năm yến bạc, người khác hai yến và người khác nữa một yến! và theo trình thuật thì. Ngay lập tức, người nhận năm yến liền lấy tiền đó làm ăn buôn bán và sinh lời ra năm yến khác, tương tự, người lãnh hai yến cũng sinh lợi như vậy. Và cuối cùng là sau một thời gian trở về. Ông Chủ tính sổ với các đầy tớ và kết quả là hai người đã làm sinh lời những yến bạc thì được vào dự niềm vui của Ông Chủ.

Lời Chúa qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa muốn nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta là phải biết tận dụng những ân huệ Chúa ban cho như; sức khỏe, tài năng, thời gian và của cải…để phụng thờ Chúa và phục vụ anh em.

Đặc biệt là các Ki-tô hữu, khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tham dự vào  nhiệm thể của Đức Ky-tô, và là thành phần của Hội Thánh nên chúng ta phải có tránh nhiệm loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người băng cuộc sống từ bỏ ma quỷ, xa lánh tội lỗi, tin theo Chúa Ky-tô và tuân giữ các lề luật của Ngài.

Sống giữ đúng những mục tiêu đó thì chúng ta mới được xếp vào hàng ngũ những đầy tớ tài giỏi và trung thành và tất nhiên Chúa sẽ cho chúng ta vào hưởng niêm vui và hoan lạc trong nước của Ngài.

 Cầu Nguyện:

 Lạy Chúa, khi sinh ra chúng con trên cõi đời này Chúa đã cho chúng con rất nhiều yến bạc. Xin cho chúng con biết sử dùng những ân sủng Chúa ban mà làm việc lành, biết tích trữ ơn phúc bằng việc thờ phượng Chúa cùng phục vụ anh em. Để khi hoàn thành cuộc đời dương thế chúng con xứng đáng được Chúa cho hưởng niềm vui thiên đàng. Amen.

Sống Lời Chúa:

Luôn xét mình, rút ưu khuyết điểm bản thân.

Đaminh Trần văn Chính

Trung thành trong những ân huệ Chúa đã trao ban

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: Hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn cất nó. Dụ ngôn nén bạc mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Đức tin không là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi. “Một đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Nếu chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống đạo trong bốn bức tường nhà thờ, nếu chúng ta chỉ giản lược đức tin vào những biểu dương bên ngoài, nếu đức tin chỉ là một số những giáo điều phải tin, những điều răn phải giữ, thì quả thực chúng ta đang chôn chặt đức tin như gia nhân đã chôn nén bạc mà chủ đã trao, chúng ta có giữ đạo, nhưng chưa thực sự sống đạo.

Ông chủ nọ, lên đường công tác

Gọi gia nhân phân phát gởi trao

Người này năm nén dồi dào

Người kia hai nén, xem sao cho vừa

*

Lại có kẻ ông đưa một nén

Đều có phần hơn kém tùy ông

Mọi người thống nhất đồng lòng

Vui vẻ đón nhận và không chối từ

Thiên Chúa luôn yêu thương và ban phát những hồng ân cho nhân loại. Chúng ta là những người quản lý những ân huệ của Thiên Chúa. Trong dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giêsu sánh ví thời cánh chung như ngày ông chủ đến để thanh toán sổ sách mà trước đó, ông đã trao cho mỗi người, tuỳ theo khả năng đón nhận sự sống thể lý, tinh thần, thiêng liêng và vật chất. Có người có sức khỏe, có người có đầu óc thông minh, sáng suốt. Có người có khiếu về mặt nay hay mặt khác. Có người có tư cách cao đẹp về bản ngã. Người khác có đời sống thiêng liêng cao sâu… Điều quan trọng là chúng ta cần ý thức và khám phá ra các ân huệ mình có để tìm cách phát triển, làm lợi cho Nước Trời, vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân.

Ông căn dặn, tâm tư mong muốn

Hãy sinh lời từ vốn này đây

Làm cho sinh lãi tràn đầy

Càng nhiều càng tốt mới hay mới mừng

*

Người năm nén đã từng thông thạo

Đầu tư liền mạnh bạo làm ăn

Người hai nén chẳng băn khoăn

Tận tình cố gắng, tinh thần nhiệt tâm

Tạ ơn Chúa với muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho các cá nhân, gia đình, cộng đoàn, đất nước và cả nhân loại trên vũ trụ này. Tuy nhiên, đây cũng là dịp giúp chúng ta cảnh tỉnh, nhìn lại cách chúng ta đã sử dụng những hồng ân Chúa ban như thế nào. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là những viên quản lý ân huệ của Thiên Chúa và điều Thiên Chúa cần nơi người quản lý là sự trung tín. Vì thế, nếu chúng ta không sử dụng ơn Chúa cách xứng đáng chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những gì mình đã phung phí hay xem thường ơn Chúa.

Người một nén âm thầm cất giữ

Nghĩ bụng rằng lưu trữ “chắc ăn”

Bình tâm chẳng chút phân vân

Thời gian năm tháng đâu cần lo chi

*

Chủ trở lại tức thì triệu tập

Hỏi từng người tạo lập ra sao

“Người năm” vui vẻ dâng trào

Có thêm năm nén được vào hưởng công

Chúa đã ban cho Thánh Giám mục Anbêtô Cả những ơn hiểu biết về Chúa và cuộc sống. Ngài đã tìm kiếm, phối hợp kiến thức loài người với chân lý mặc khải để làm vinh danh Chúa. Chúng ta hãy biết thụ giáo với thánh nhân chăm chuyên học biết những điều cần thiết trong đạo cũng như ngoài đời, ngõ hầu giúp việc cho Chúa và mở mang Nước Chúa, để khi càng tiến bộ về khoa học, chúng ta càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.

“Người hai nén” cũng không kém cỏi

Đã sinh lời để khỏi bị chê

“Người một” tâm trí u mê

Vẫn nguyên một nén ê chề tấm thân

*

Bài học còn đó rất cần

Phát huy năng lực, tinh thần dựng xây

Vươn lên thăng tiến từng ngày

Để cho cuộc sống tràn đầy hồng ân

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ơn lành hồn xác. Chúng con được nuôi dưỡng trong tình thương quan phòng của Chúa. Chúng con có thể nói: tất cả là hồng ân. Sự sống, sức khỏe, thời giờ đều là ân ban mà Chúa ban tặng cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận với lòng cảm mến tri ân, và biết sử dụng ân huệ Chúa ban theo Thánh ý Chúa. Amen.

HOÀI THANH

Cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa 

 Ghi nhớ:

Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25, 21).

Suy Niệm:

Hai người đoàn viên Đa minh nói chuyện với nhau: 

  • Tôi kể cho anh nghe câu chuyện; Một hôm có nhà vua Ấn Độ đánh cờ với một nhà toán học. Trước khi chơi, vị vua nói với đối thủ rằng; nếu khanh đánh cờ thắng được trẫm thì muốn gì cứ nói. Trẫm sẽ thỏa đáng cho. Cuối cùng nhà vua thua và lời đề nghị của nhà toán học xem ra rất đơn giản và nhẹ nhàng. 
  • Thần chỉ xin đức vua ban cho thần một số lúa là; Ô thứ nhất của bàn cờ để một hạt, ô thứ hai là hai hạt, ô thứ ba là bốn hạt và ô thứ tư là tám hạt cứ như thế mà tăng dần ô sau gấp đôi ô trước cho đến khi hết những ô trong bàn cờ này thì thôi.

Nghe vậy nhà vua liền trả lời:

  • Tưởng gì to tát gì chứ. Nếu như thế thì khanh lấy của trẫm được bao nhiêu lúa? Thế rồi người ta bắt đầu tính… và  cuối cùng  khi trả xong số lúa cho nhà toán học thì kho lẫm chứa lúa của nhà vua đã hao đi rất nhiều!

Câu chuyện anh vừa kể khiến tôi liên tưởng đến việc truyền giáo bên Giáo Hội Hàn Quốc. Các tín hữu tại xứ sở này tự đặt ra cho mình một mục tiêu và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đó là mỗi người (hay mỗi gia đình) cố gắng dìu dắt được một người (hoặc một gia đình) về với Chúa, chính vì thế mà công cuộc truyền giáo ở đây  phát triển rất khả quan

Khi sinh ra chúng ta, Thiên Chúa phú ban cho mỗi người những khả năng và tài năng riêng biệt, kẻ ít người nhiều, không ai giống ai. Nhưng với những khả năng và tài năng đó Thiên Chúa muốn cho mỗi người cùng cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài mà làm cho thế giới này ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Ai chối từ bổn phận và trách nhiệm đó là đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Nó cũng giống như kẻ nhận được một nén bạc song mang đi chôn giấu, không sinh lời lãi gì!

Đối với người Ki-tô hữu khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy thì mặc nhiên đã mang trong mình trách nhiệm phải đem Thiên Chúa đến cho mọi người sống chung quanh mình; Bằng việc sống đạo cách tốt đẹp; Siêng năng cầu nguyện làm việc bác ái, thi hành những điều Chúa và Giáo Hội dạy với ý chỉ xin Chúa mở  lòng để những người chưa biết Chúa và đặc biệt là những kẻ tội lỗi biết đường mà trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Đây là mục đích tối thượng trong cuộc đời của mỗi chúng ta những người mang danh Ki-tô hữu.  

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Ngài đã ban cho chúng con rất nhiều hồng ân. Xin cho chúng con biết dùng những ân lành ấy mà làm cho danh Chúa cả sáng, để sau này chúng con khỏi bị quở trách vì đã không biết làm lời những nén bạc mà Chúa đã ban. Hầu xứng đáng được hưởng vinh phúc mà chỉ dành riêng cho những  kẻ biết cách làm sinh lợi những nén bạc mà Chúa đã ban cho mà thôi. Amen.

Sống lời Chúa:

Siêng năng hy sinh, hãm mình, cầu nguyện và đóng góp cho công việc truyền giáo.

 

Đaminh Trần văn Chính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *