Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (15.11.2021)

Ca nhập lễ: Gr 29,11.12.14

Chúa phán : “Ý định của Ta

là làm cho các ngươi được bình an

chứ không phải đau khổ.

Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta,

và Ta sẽ nhận lời,

Ta sẽ đưa các ngươi trở về

từ khắp chốn lưu đày.”

Bài đọc 1: 1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Một cơn thịnh nộ lớn đe doạ Ít-ra-en.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất.

Hồi ấy, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh : đó là An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê, con vua An-ti-ô-khô ; vua này đã phải làm con tin ở Rô-ma, trước khi làm vua năm một trăm ba mươi bảy theo lịch triều Hy-lạp.  Lúc bấy giờ, từ trong Ít-ra-en đã nảy sinh những đứa vô lại, chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau : “Nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai hoạ.”  Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng.  Một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại.  Thế là họ đã xây một thao trường ở Giê-ru-sa-lem theo thói các dân ngoại ;  họ huỷ bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ Giao Ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ.

Rồi vua An-ti-ô-khô ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất  và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua.  Trong dân Ít-ra-en, có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền ; họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật sa-bát.

Ngày mười lăm tháng Kít-lêu, năm một trăm bốn mươi lăm, vua cho dựng Đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Giu-đa chung quanh Giê-ru-sa-lem.  Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương.  Gặp các sách của bộ Luật ở đâu, thì đem xé và quăng vào lửa.  Bắt gặp sách Giao Ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ Lề Luật, thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua.

Nhưng nhiều người trong dân Ít-ra-en vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế.  Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm Giao Ước thánh. Cuối cùng họ đã chết.  Một cơn thịnh nộ lớn đe doạ Ít-ra-en.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống,
thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.Con bị lưới ác nhân vây bủa,
nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống,
thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

Xin cứu con khỏi ác nhân hà hiếp,
con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.Bọn bất lương sống xa luật Ngài
đã đến gần con mà bách hại.

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống,
thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.

Đ. Lạy Chúa, xin cho con được sống,
thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 18,35-43

Anh muốn tôi làm gì cho anh ? – Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.  Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.  Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.  Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”  Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”  Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi :  “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.”  Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”  Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Ca hiệp lễ

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,

chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *