Album: Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha

Tuyển tập 13 ca khúc
 trong Album Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha
CD mừng năm thánh Lòng Thương Xót (Dòng Đaminh Rôsa Lima)

[disk_player id=”17209″]