Anh em Dòng Đa Minh cầu nguyện cho Đức Cố TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc

Vào 1h sáng Thứ Bảy ngày 17.03.2018, cùng hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng, Anh em Dòng Đa Minh đã đến Trung Tâm Mục Vụ Tổng GP. Sài Gòn cầu nguyện cho Đức Cố TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc.

 

https://youtu.be/lmETl_NtOhs

Chủ sự buổi cầu nguyện là Cha Phụ tá Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng OP. Anh Em Đa Minh cùng dâng lên lời Kinh tiếng hát với ước nguyện nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ và Các Thánh, Thiên Chúa đón nhận linh hồn Đức Tổng về nơi bình yên miên viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *